ALGUNES DADES SOBRE EL COMERÇ DEL LLIBRE EN CATALÀ A CATALUNYA NORD
 
1950 : Julià Gual (Mataró, 1905 – Perpinyà, 1964) funda la “Librairie de Catalogne”, on es podien trobar alguns llibres en català. La botiga es va convertir en un punt de trobada de molts exiliats catalans.
 
1965 : En morir Julià Gual el seu fill Ramon va traspassar la botiga a Antoni Cayrol, l’escriptor de Sallagosa (Jordi-Pere Cerdà), que la regentà fins l'any 1976.
 
1981 : el GCJC compra un camió - llibrebús batejat " Catalunya llibres " i contracta un animador per provar de reprendre la venda del llibre en català a Catalunya Nord.
 
1982 : Una primera llibreria, amb estatut associatiu, es crea als locals del Centre Cultural Català (carrer Sant Mateu) , en un segon pis, on publicarà els seus primers catàlegs i assegurarà una venda per correspondència.
 
1983 : " Catalunya Llibres " s'instal·la a la plaça dels Peluts a un entresol, lloc que esdevé una mica més accessible.
 
1986 : La llibreria es trasllada a la plaça Joan Payrà, als antics locals de la “Librairie de Catalogne”. Pren el nom de “Llibreria Catalana” i canvia d'estatut per esdevenir un comerç regentat per Joan Miquel Touron i Mijo Gómez.
 
2012 : Nou canvi de propietari i en mans de Joana Serra esdevé “La Llibreria”. S'amplien el fons per a la mainada i el musical, i es consolida la venda per correspondència arreu de l'estat francès.

cms-img