El transport del vostre paquet

Els paquets són enviats generalment en les 48 hores després de recepció del vostre pagament. El mètode estàndard de l'enviament de correu és sense firma. Si voleu el vostre lliurament amb firma, un cost suplementari s'aplica, gràcies de prendre contacte amb nosaltres

El lliurament al vostre domicili o a l'adreça desitjada tindrà lloc en 5 a 10 dies laborables seguint la recepció del vostre pagament.

Si escolliu el pagament per xec, la comanda serà tractada a la recepció del vostre pagament i els terminis d'expedició i de tractament de la vostra comanda són allargats de tant.


En relació amb els lliuraments fora de França metropolitana, Països Catalans o Estat espanyol els articles manats són importats en el país de destinació per i sota la responsabilitat del client. Li pertany de prendre prop de les autoritats locals interessades les informacions necessàries i de vetllar a respectar escrupolosament les formalitats específiques a la importació d'aquests articles en el territori del país de destinació. Les eventuals despeses de duanes o taxes locals són a la càrrega exclusiva del client.
llibreriacatalana.com en el marc del seu contracte de venda es carrega integralment del lliurament i del transport, les despeses inherents sent accessoris d'aquestes operacions. En cas de litigi al lliurament tota reclamació haurà de ser adreçada en un termini de 48 hores a llibreriacatalana.cat , a més de les eventuals reserves fetes al transportista en les condicions legals.


Les despeses d'expedició comprenen l'embalatge, l'expedició i de manutenció. Poden contenir una part fixa i una part variable basada en el preu o el pes del vostre encàrrec. Suggerim les compres agrupades. No podem agrupar dos encàrrecs diferents i el client haurà de pagar despeses per a cadascun.


El paquet és enviat als vostres propis riscos, però una cura particular li és portat.

Els paquets són sobredimensionats i ben protegits.

Dret de retorn:

Si l'article no convé, per a alguna raó que sigui, el client disposa d'un termini de retractació de 7 dies a comptar de la recepció per fer tornada del seu encàrrec. L'article ha de ser tornat obligatòriament en el seu embalatge d'origen, en perfecte estat, i acompanyat de la factura corresponent (que pot ser impresa en línia), per via postal exclusivament.
La tornada del producte es fa sense sanció, excepte les despeses de tornada.
Els articles espatllats, deteriorats o embrutats pel client no són represos.
El dret de tornada no pot ser exercit per als enregistraments vídeo i àudio dessegellats pel client ni per als articles personalitzats (segells i reproduccions d'obres d'art amb marcs).
Els retorns s'han d'efectuar a:

La Llibreria Catalana
7 plaça Joan Payra
66 000 Perpinyà
Catalunya Nord