Llengua

Filtres actius

 • A punt. Curs de català....

  17,00 €

  Llibre d'exercicis per reforçar els coneixements apresos amb el corresponent MP3.

 • Veus. Curs de català....

  20,00 €

  Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne.

 • A punt. Curs de català....

  28,00 €

  Un curs de català modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial.

  - Proposa una seqüència didàctica clara i sistemàtica.

  - Un ventall d'activitats estimulants, variades i significatives.

  - Planteja dues tasques finals, una de col·lectiva i una d'individual.